Máte otázky?

01
Aké veľké tickety investujete?

Veľkosť investície vo fáze pre-seed a seed realizujeme vo veľkosti 50 až 500 tisíc Eur. V prípade vyššej sumy sa spájame s partnermi a co-investujeme.

02
Do akých typov firiem investujete?

Investujeme do firiem, ktoré prinášajú zaujímavé riešenia k dôležitým problémom. Znie to abstraktne, no razíme stratégiu byť otvorení všetkým zaujímavým príležitostiam a vzhľadom na naše podnikateľské skúsenosti naprieč mnohými odvetviami si trúfame posudzovať širokú škálu projektov. Máme radi skúsené tímy ľudí, ktorí sa svojimi zručnosťami dopĺňajú a majú produkt alebo službu, o ktorú majú budúci zákazníci záujem.

03
Investujete do medzinárodných startupov?

Áno. Naša geografická pôsobnosť nám dovoľuje sa plnohodnotne venovať startupov v strednej a východnej Európe.

04
Na aké vertikály sa zameriavate?

Aj keď nasledujeme “industry agnostic” stratégiu, preferujeme investície do odvetví kde máme hlbšie porozumenie a vieme startupu dať viac konkrétnej hodnoty. Tieto odvetvia sú hlavne Energy, Utilities, Retail, Hospitality, Travel, Real-Estate, AI a Mobility.

05
Ako štrukturujete svoju investíciu?

Používame štandardné trhové podmienky a nástroje na zabezpečenie investície. Nakoľko nie sme typickým fondom rizikového kapitálu máme možnosť flexibilnejšieho štruktúrovania investície.

06
Ako sa líšite od typického fondu rizikového kapitálu?

Okrem financií ponúkame startupom aj aktívnu pomoc v prípade chýbajúcej odbornosti, či už ide o štruktúrovanie sales, marketingových alebo produktových stratégií. Náš model je viac operatívny ako len finančný. Nakoľko nedržíme štandardnú fondovú štruktúru máme viac flexibility z pohľadu podmienok a dĺžky investície.

07
Ako zistím či do môjho startupu investujete?

Po vyplnení nášho investičného dotazníku (prelink) sa snažíme do niekoľkých dní zaujať prvotné stanovisko. Ak nás projekt zaujme, navrhujeme prvotné stretnutie alebo telefonát. Veríme, že je fér startupu dávať počas tohto procesu čo najviac informácií a korektnú spätnú väzbu.

Máte ešte nejaké otázky?