Manifest

01

Navzájom prepájame ľudí

Prepájame skúsených investorov z stabilných veľkých biznisov so zakladateľkami a zakladateľmi novej ekonomiky a generácie. Okrem kapitálu poskytujeme zakladateľom kontakty, aktívny prístup a dlhoročné skúsenosti z podnikania.

02

Aktívne pomáhame

Naším cieľom je byť operatívnou investičnou spoločnosťou, ktorá zakladateľom aktívne pomáha pri všetkých aspektoch ranných fáz podnikania, pokiaľ o to budú mať záujem. Potvrdilo sa nám, že skúsená generácia podnikateľov s mladšou generáciou vedia nájsť spoločné synergie a týmto spôsobom chceme región CEE podporiť v smerovaní ku inovatívnej ekonomike.

03

Podporujeme ženy v podnikaní

Podporujeme zakladateľov, ktorí sú odhodlaní pustiť sa naplno do podnikania a pri tejto niekedy osamelej a komplikovanej pozícií im chceme byť dlhodobým partnerom. Pozícia podnikateľa býva častokrát pre ženy ešte tažšia, preto chceme podnikateľkám aktívne pomáhať. Ženy sú nedostatočne reprezentované vo svete rozvojového kapitálu a my im chceme zabezpečiť rovnosť príležitostí a podporu pri vstupe do sveta podnikania. 

04

Veríme v príležitosti

Veríme, že nikdy nebola vhodnejšia príležitosť na vydanie sa vlastnou podnikateľskou cestou v našom regióne ako je tomu teraz. Región CEE je plný talentu ako aj technologického talentu v porovnaní s inými kútmi sveta no chýbajúca infraštruktúra v oblasti komplexného vzdelávania, podpory inovácií a rozvojového kapitálu zatiaľ naplno tento existujúci talent nepodporuje.

05

Chceme byť inšpiráciou

Veríme, že na trhu v tomto zmysle budeme ako aktívni investori pridanou hodnotou a v spolupráci so zakladateľmi budeme budovať hodnotné spoločnosti, ktoré budú zabezpečovať zamestnanosť, návratnosť a budú inšpiráciou pre ďalšiu skupinu ľudí, ktorí premýšlajú exekuovať vlastný inovatívny business.

Súhlasíš s nami?