Naše skúsenosti a kapitál pre vaše podnikanie

Ste startup v rannej fáze alebo malý podnik? Ponúkame vám nielen financie, ale aj dlhoročné skúsenosti z podnikania a rozsiahle kontakty.

Zaslať pitch deck

O nás

Podporujeme rastové príbehy a cieľavedomých zakladateľov

Sme ZAKA a venujeme sa investovaniu do projektov, ktoré nás oslovili svojim inovatívnym nápadom a rastovým potenciálom. Vyhľadávame najmä startupy a rastúce malé podniky, ktoré potvrdili záujem trhu o ich produkt. Sme operatívny investor a startupom a malým podnikom neprinášame iba kapitál, ale najmä naše skúsenosti z mnohých odvetví a aktívnu súčinnosť pri škálovaní projektu.

Investície vo fáze pre-seed a seed

Skúsený tím s rokmi praxe v biznise

Radi podporujeme founderky

Poctivý a zodpovedný prístup

Dlhoročné skúsenosti zakladajúcich členov

Spojili sme sily s cieľom podať pomocnú ruku a rozvojový kapitál stredoeurópskemu inovačnému ekosystému. Za posledné desaťročia sme vybudovali desiatky úspešných firiem v rôznych odvetviach a prišli sme do kontaktu s množstvom šikovných zakladateľov. Naše skúsenosti preto chceme odovzdať nastupujúcej generácii podnikateľov.

Slavo Tuleja
Investment Manager a CEO
Andrej Petrus
Investment Manager a CFO
Valentína Kasperová
Predseda predstavenstva
Daniel Bachor
Člen Predstavenstva
Karolína Kasperová
Partner
Samuel Zálešák
Partner

NÁŠ PROCES

Od prvého kontaktu k prvej investícii

01
Vyplnenie registračného formulára

Vyplňte formulár alebo zašlite podklady na hey@zaka.vc a opíšte váš projekt. Buďte priamočiari a vecní. Čím lepšie ho opíšete tým väčšiu máte šancu uspieť.

02
Poctivý Feedback

Do pár dní vám dáme vediet, či nás projekt natoľko zaujal, že ho budeme ďalej analyzovať. Ak nie, poskytneme vám úprimný feedback.

03
Investícia

Po detailnej analýze sa rozhodneme, či vás pozveme na osobnú prezentáciu a následne budeme jednať o investícii.

Podpora žien v podnikaní je základny bod nášho manifestu.

Podnikanie je niekedy osamelá a komplikovaná cesta. V ZAKA chceme podnikateľom byť dlhodobým partnerom a uvedomujeme si, že pozícia podnikateľa býva častokrát pre ženy ešte tažšia. Práve preto chceme podnikateľkám ženám aktívne pomáhať. Ženy sú nedostatočne reprezentované vo svete rozvojového kapitálu a my im chceme zabezpečiť rovnosť príležitostí a podporu pri vstupe do sveta podnikania. 

Dcéry oboch zakladateľov sú podnikateľky, pričom Valentína, predsedníčka predstavenstva ZAKA, vyše dva roky viedla najznámejšiu startupovú konferenciu na Slovensku FutureNow. Aj vďaka tomu vieme, s akými rôznymi problémami sa ženy v podnikaní stretávajú a sme pripravení pomôcť im. 

Fakt, že sú ženy v podnikaní naozaj úspešnejšie potvrdzuje nielen intuícia, ale aj čísla.

35 %

Podľa Nadácie Kauffman sú súkromné technologické spoločnosti vedené ženami kapitálovo efektívnejšie a dosahujú o 35% vyššie ROI, dokonca majú o 12% vyšší príjem ako startupy, ktoré prevádzkujú muži.

5 %

Podľa BCG startupy založené a spoluzakladané ženami generovali o 5% viac kumulatívnych výnosov za päťročné obdobie.

10 %

Spoločnosti vo svetovom indexe MSCI so silným vedúcim postavením žien podľa MSCI ESG Research dosiahli návratnosť vlastného imania 10,1% ročne oproti 7,4% ktoré nemajú ženy vo vedení.

45 %

Spoločnosti, ktoré vo svojich manažérskych tímoch uviedli nadpriemernú diverzitu, vykázali aj príjmy z inovácií, ktoré boli vyššie ako príjmy spoločností s podpriemernou rôznorodosťou manažérov - 45% celkových výnosov oproti iba 26%.